Хураангуйлах/Дэлгэх Нэвтрэх хэсэг
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Онлайн сургалт сонгох
-
 
Хураангуйлах/Дэлгэх Хичээлийн танилцуулга "ЗХХД -н Онлайн хичээл /Үндсэн/"
Судлах хэлбэр: Онлайн, зайны иж бүрэн сургалт
Зорилго: Бүх нийтэд замын хөдөлгөөний дүрмийн хичээлийг технологийн дэвшил ашиглан шинэ арга барилаар хүргэх, сургах, мэдлэг түгээхэд оршино
Хичээлийн хяналт: JOLOOD системийн иж бүрэн хяналтын модуль
Сэдвүүд: Замын хөдөлгөөний дүрмийн бүх сэдэв
Давуу талууд: Шинэ мэдлэг, түүнийгээ бататгах бодолт, багшийн боловсруулалт бүхий тайлбартай электрон тест
Бусад мэдээлэл: Дахин засварлаж боловсруулсан III хувилбар. 9 дэх жилдээ хөгжиж буй Монголын анхны онлайн сургалтын иж бүрэн бие даасан систем.
Сурах арга барил: Системийн заавар зөвлөмжийн дагуу суралцана
Хэл: Mongolian
Багш нар: 99120064 Алтантуяа, 88059690 Gantuya, Онлайн Багш
Хичээл: 42, Сорилын тоо: 28
Хичээлийн сэдвүүд
₮195,000.00 Сургалт сонгох